Voortgezet onderwijs

School

Vrijeschool onderwijs Adriaan Roland Holtschool     
VMBO-T / IVO, Havo en Atheneum
072-5897219  
Als school willen wij leerlingen van 12 tot 19 jaar naar hun volwassenheid begeleiden. Ons streven is dat ze als vrij denkende en zich vrij voelende mensen hun leven vormgeven. Op basis van hun eigen idealen. Om dit te realiseren bieden we de scholing die ze nodig hebben om een passend diploma te behalen, terwijl we daarnaast zorgen voor veel sociale bagage en een gezond oordeelsvermogen. We willen dat de leerling na afloop terugkijkt op een gelukkige schooltijd waarin hij of zij alle ruimte heeft gekregen (én benut) om zich te ontwikkelen. 
(Bron: http://www.arh.nl/)

____________________________________________________________________

Berger Scholengemeenschap            
VMBO-TL (Theoretische Leerweg), Havo en Atheneum
072-5894118
Onderwijs waarin leerlingen en docenten gestimuleerd worden tot excelleren in denken en handelen. 
(Bron: http://www.berger-sg.nl/)

____________________________________________________________________

Europese School              
072-5890109
De school biedt meertalig onderwijs voor leerlingen van vier tot achttien jaar in een veilige en stimulerende internationale omgeving. 
(Bron: http://esbergen.eu/nl)

____________________________________________________________________

Open Katholieke schoolPetrus Canisius College             
VMBO-KB, Mavo+, Havo en VWO (Atheneum)
072 5813437
Als onderbouwvestiging staan we voor kleinschalig onderwijs in de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs. We leren leerlingen om zelfstandig te leren en te werken. We doen dat middels projectonderwijs, door te werken in zelfstandige werkuren en het aanleren van specifieke vaardigheden. Daarnaast hechten we veel waarde aan buitenlesactiviteiten. En we zijn een sportieve school, met sportklassen voor leerlingen die op sportief gebied alles willen uitproberen. Vorming door geestelijke én lichamelijke activiteiten, daar geloven we in. 
(Bron: http://www.pcc.nu/Page/nctrue/sp99/index.html)

Hulp nodig of vragen?