Schoolbesturen

School

ISOB - Intergemeentelijke Stichting voor Openbaar Basisonderwijs - Castricum - 0251 31 98 88
De ISOB-scholen staan garant voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Op basis van onze regenboogvisie worden onze scholen gestimuleerd binnen centraal vastgestelde kaders een eigen onderwijsprofiel of –concept uit te werken. Het openbare en algemeen toegankelijke karakter van de scholen is ons gezamenlijk uitgangspunt. Iedere leerling kan zich in een veilige en uitdagende leeromgeving veelzijdig ontwikkelen. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid worden gestimuleerd. Ontmoeting staat centraal met waardering en aandacht voor verschillen tussen leerlingen, ouders en medewerkers. Competente en gemotiveerde medewerkers zorgen voor optimale resultaten voor iedere leerling. Dat doen ze door samen te werken met ouders en andere betrokkenen in voortdurende interactie met de maatschappelijke omgeving van de school. 
(Bron: http://www.isob.net/contact.php##)

__________________________________________________________________

Stichting Flore - Heerhugowaard - 072 56 60 200
Stichting Flore is een organisatie die primair onderwijs verzorgt. Zij levert met inzet van al haar personeelsleden een essentiële bijdrage aan de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen in een veilige omgeving. Zij streeft ernaar een zo breed mogelijk aanbod van onderwijsconcepten te realiseren. Iedere school is autonoom en ontwikkelt zijn eigen onderwijsconcept. 
Stichting Flore is een professionele organisatie die vanuit gezamenlijk vastgestelde kaders werkt. Er wordt gewerkt vanuit een christelijk perspectief, waarbij waarden zoals respect, zorg en aandacht voor elkaar en voor de ons omringende wereld van groot belang zijn. 
(Bron: http://www.stichtingflore.nl/)

__________________________________________________________________

SKB-Saks - Alkmaar - 072 5403044
Het verzorgen van Katholiek onderwijs in de regio Alkmaar en Bergen”. De katholieke identiteit van de organisatie Stichting Alkmaarse Katholieke Scholen en de Stichting Katholiek Basisonderwijs is gebaseerd op de Joods-Christelijke traditie en ligt besloten in de manier waarop het onderwijs op de scholen, in het bijzonder de levensbeschouwing, is vormgegeven. Om de missie te realiseren zijn onderstaande waarden en uitgangspunten richtinggevend: a. Het onderwijs richt zich op optimale ontplooiing van iedere leerling. b. Het onderwijsaanbod op de scholen is door de verscheidenheid van onderwijsconcepten divers en sluit aan bij de kinderen waarvoor het onderwijs wordt verzorgd. c. Het onderwijs is toekomstgericht en daardoor voortdurend in ontwikkeling. d. De scholen zijn meer dan kennisinstituten en vanuit die rol medeverantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. e. De scholen kenmerken zich door uitdagende en veilige leeromgevingen. f. De scholen staan op een actieve manier open voor ontwikkelingen in hun omgeving. g. Permanente professionele ontwikkeling van de personeelsleden is voorwaarde voor goed onderwijs. h. De organisatie is helder en transparant in de inhoudelijke en financiële verantwoording aan de gemeenschap. 
(Bron: http://www.saks-skb.nl/)

__________________________________________________________________

Tabijn - Heemskerk - 0251 230082
De ambitieuze onderwijsorganisatie Tabijn stuurt 26 basisscholen in Noord-Holland aan. Alle scholen werken vanuit een rooms-katholieke, protestants-christelijke, interconfessionele of algemeen bijzondere grondslag. Dagelijks krijgen bijna 6000 kinderen les van betrokken en deskundige leerkrachten. De scholen van Tabijn werken met eigentijdse middelen en moderne lesmethodes. ICT speelt hierin een centrale rol. Onze leerkrachten stimuleren nieuwsgierigheid, ontwikkeling en zelfstandigheid van kinderen. Met behulp van een degelijk kwaliteitsmeetsysteem bewaken onze scholen de leerresultaten en vorderingen van elke leerling. Tabijn als organisatie voor primair onderwijs staat voor kwaliteit. Het bestuur en de scholen van Tabijn staan garant voor hoogwaardig en eigentijds onderwijs in een inspirerende leeromgeving. Medewerkers en leerlingen worden voortdurend gestimuleerd te werken aan hun eigen ontwikkeling en resultaten. Het bestuur en de scholen van Tabijn staan midden in de samenleving en zijn ondernemend in het zoeken naar verbinding met relevante organisaties in de omgeving.
(Bron: http://www.tabijn.nl/)

Hulp nodig of vragen?