Basisscholen Egmond

study

Openbare Basisschool De Boswaid (ISOB) - Egmond aan den Hoef - 072-5061761
Een openbare basisschool is er voor iedereen, en dit wil De Boswaid ook graag zijn. Een school waar iedereen zich thuis voelt. De school kenmerkt zich door een kleinschalig, warm, vertrouwd en open karakter. De leerlingen op onze school kennen elkaar, zorgen voor elkaar en voelen zich verantwoordelijk voor elkaar. De school biedt een veilige en sociale omgeving voor ieder kind.
(Bron: http://www.boswaid.nl/)

_____________________________________________________________

Katholieke Basisschool Sint Jozefschool (Flore) - Egmond aan den Hoef - 072-5061694
De St. Jozefschool is een open, katholieke basisschool, waar kinderen zich durven te ontwikkelen. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op onze school. De St. Jozefschool zorgt ervoor, dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Een school is niet alleen een leeromgeving, maar ook een leefomgeving. Op school stimuleren we de kinderen en dagen ze uit om steeds iets nieuws te ontdekken. 
(Bron: http://www.sintjozefschool.nl/)

_____________________________________________________________

Interconfessionele Basisschool De Branding (Tabijn) - Egmond aan Zee - 072-5069995
De Branding wil dat kinderen zich optimaal ontwikkelen. Een goede zorgstructuur zorgt ervoor dat wij onderwijs op ieder niveau kunnen aanbieden. Vernieuwende methodes bieden uitdaging aan elk type kind. Voor kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning maken wij een afgestemd plan. Kinderen die juist meer aankunnen krijgen materiaal aangeboden waarin zij gestimuleerd worden om verder na te denken. De basis vormt het veilige klimaat van de school waarbinnen kinderen zich op cognitief, sociaal en creatief gebied kunnen ontwikkelen. 
(Bron: http://www.branding-tabijn.nl/)

_____________________________________________________________

Openbare Basisschool De Driemaster (ISOB)- Egmond aan Zee - 072-5061661                                          
Een veilige school waar kinderen veel leren en met plezier naar toe gaan. De Driemaster kenmerkt zich door een levendig klimaat en een gezellige sfeer, waarin echter niet alles mag. We hebben duidelijke regels voor de kinderen. We proberen voor hen een veilige en rustige omgeving te creëren, waarin ze zich het best ontwikkelen. Pesten, schelden, kinderen links laten liggen of uitsluiten zijn zaken die niet geac­cepteerd worden. We hebben aandacht voor het wel en wee van elkaar. 
(Bron: http://www.obsdriemaster.nl/)

_____________________________________________________________

Katholieke Basisschool De Windhoek (Tabijn) - Egmond Binnen - 072-5070888
De Windhoek is een open katholieke basisschool. Dit houdt in dat wij de kinderen katholieke normen en waarden willen meegeven. In de omgang met elkaar en de wereld willen wij uitgaan van respect en eerbied. Respect en eerbied voor de ander en respect en eerbied voor de aarde en het leven op aarde. We werken aan een veilige omgeving voor een ieder. Wij willen kinderen handvatten meegeven om goed te kunnen omgaan met zichzelf, de ander en de wereld. We volgen leerlingen nauwlettend in hun ontwikkeling en sluiten daar zoveel mogelijk bij aan door extra instructie en/of aandacht te geven aan leerlingen die dat nodig hebben. Als het noodzakelijk is bieden wij een aangepaste leerweg aan. De leerkrachten werken zoveel mogelijk samen en er is frequent overleg om te zorgen voor een ononderbroken lijn in de school.
(Bron: http://www.windhoek-tabijn.nl/)

 

Hulp nodig of vragen?