Basisscholen Bergen

friends

Vrijeschool Basisonderwijs Adriaan Roland Holstschool072-5813613
De Adriaan Roland Holstschool voor vrijeschool basisonderwijs staat open voor kinderen met ouders en verzorgers van iedere gezindte. Leerkrachten, medewerkers en bestuur hebben als uitgangspunt, zonder vooroordelen met iedereen om te gaan, onafhankelijk van sociale, culturele, religieuze of etnische achtergrond. “Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur”. Deze uitspraak van de Griekse wijsgeer Heraklitus geeft duidelijk aan waar de Vrije School voor staat.
(Bron: http://www.vrijeschool-bergen.nl)

______________________________________________________________

Algemeen Bijzondere Basisschool de Bosschool (Tabijn)072-5813195
Elk kind, van de vrolijke kleuter in groep 1 tot de bijnapuber in groep 8, wordt op onze school gezien, gehoord en serieus genomen. Op de Bosschool kun je zijn wie je bent. Mag je zeggen wat je denkt. Maar altijd binnen bepaalde grenzen. Want jouw vrijheid raakt altijd aan de vrijheid van een ander. In de acht jaar dat een kind aan onze zorg is toevertrouwd, helpen we hem of haar die grenzen te verkennen en te bepalen. Goed samenwerken en respect voor andere meningen en opvattingen zijn daarbij essentieel. Elk kind moet vrij zijn om zich te ontwikkelen tot een weerbaar, zelfstandig denkend mens. Maar vrijheid is natuurlijk niet hetzelfde als vrijblijvendheid. We prikkelen onze kinderen elke dag weer om het beste uit zichzelf te halen. Met resultaat: gemiddeld krijgt meer dan 60% van de leerlingen in groep 8 een Havo of VWO advies.(Bron: http://www.bosschool-tabijn.nl/)

______________________________________________________________

Meertalige Basisschool de Europese School - 072-5890109
De school biedt meertalig onderwijs voor leerlingen van vier tot achttien jaar in een veilige en stimulerende internationale omgeving. Onze leerlingen worden aangemoedigd om met plezier en een onverzadigbare nieuwsgierigheid de wereld te onderzoeken, hun kennis ervan uit te breiden en door de opgedane ervaring een evenwicht te vinden tussen kunst en wetenschappen. 
(Bron: http://www.europeanschool.nl/)

______________________________________________________________

Openbare Basisschool Lucebertschool (ISOB)072-5895295
De Lucebertschool is een openbare basisschool. Dat houdt voor ons in dat elk kind ongeacht zijn of haar achtergrond bij ons welkom is. We accepteren en waarderen iedereen ongeacht herkomst, ras, geloof of overtuiging. We willen een school zijn, waar ieder kind zich thuis voelt. Belangrijk vinden we dat de kinderen leren om zichzelf, anderen en hun omgeving te accepteren en te respecteren. 
(Bron:http://www.lucebertschool.nl/)

______________________________________________________________

Moderne Katholieke Basisschool Matthieu Wiegmanschool (SKB) - 072-5894716
We streven binnen onze school naar kwaliteit door professionaliteit. Dat betekent voor ons: Optimale ontwikkeling door aandacht voor ieder kind. We streven naar een optimale ontwikkeling voor ieder kind. We hebben hoge verwachtingen en stimuleren kinderen in hun ontwikkeling. 
(Bron:http://www.matthieuwiegman-saks.nl/)

______________________________________________________________

Basisschool voor speciaal onderwijs Mytylschool De Ruimte072-5896971
De Ruimte is een school voor speciaal onderwijs aan leerlingen met een motorische en/of meervoudige beperking. We hanteren het motto: “gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig”. Binnen de mytylschool willen we een klimaat scheppen waarin de leerlingen worden aangesproken op hun mogelijkheden en leren omgaan met hun onmogelijkheden. 
(Bron: http://www.deruimte.nl/)

______________________________________________________________

Openbare Basisschool Van Reenenschool (ISOB) - 072-5812386
Een school met aandacht voor het individuele kind, duidelijke leerdoelen, veelzijdig aanbod op het gebied van sport en cultuur en buitenschoolse activiteiten. Wij geven uw kind bagage mee! 
(Bron: http://www.vanreenenschool.nl/)

______________________________________________________________

Protestants Christelijke Basisschool Willem-Alexanderschool (Tabijn)072- 5813142
De Willem-Alexanderschool haalt het maximale uit je! Onze missie is: De Willem-Alexanderschool inspireert jou te worden wie je kunt zijn. Deze missie wordt gevormd door het uitgangspunt dat elk kind diverse mogelijkheden, karaktereigenschappen en talenten heeft. Van sportief tot creatief, van introvert tot extravert, van een denker tot een doener. Binnen de Willem-Alexanderschool wordt ieder kind geïnspireerd en gemotiveerd om zich te ontwikkelen tot wie hij/zij kan en wil zijn. 
(Bron: http://www.willemalexander-tabijn.nl/)

 

Hulp nodig of vragen?